Den smittede personen har hatt symptomer og har derfor vært isolert og fulgt opp de siste dagene. Det har vært forventet at gjennomført test med stor sannsynlighet ville bekrefte antatt smitte. Kjente nærkontakter til den nå bekreftet smittede har de senere dagene vært satt i karantene og er testet. Disse følges opp videre og resultater fra testingen forventes avklart om kort tid. Smittesporing pågår fortsatt.

Dette er det åttende smittetilfellet i Overhalla de senere dagene. En av de smittede ble friskmeldt fredag og ytterligere tre smittede forventes friskmeldt de nærmeste dagene.

Vi kommer med mer informasjon etter hvert som status avklares.

Vi meldte torsdag morgen 5. november om en smittehendelse i en annen kommune som berørte Overhalla. Denne hendelsen er nå avklart og avsluttet for Overhallas del.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt på koronatelefonen.

Du kan også bruke de nasjonale informasjonskanalene:

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00 – 15.30) 

helsenorge.no https://helsenorge.no/koronavirus 

På helsenorge.no finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål.  

Nye nasjonale retningslinjer:
Regjeringen kom 5.11.2020 med skjerpede retningslinjer som alle bør sette seg inn i. Generelt anbefales det nå at alle i de kommende ukene i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andreLes mer på regjeringens nettside.

Du kan også bidra!
I den situasjonen som nå er lokalt er det fortsatt avgjørende at vi alle må forsøke å begrense antall nærkontakter. Vi må også fortsette å være nøye med å holde god avstand og håndhygiene. Får man en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- og luktesans, sår hals, eller føler seg syke, så hold deg hjemme og ta kontakt med koronatelefonen for å vurdere testing for Covid-19.