Testkriteriene endres slik at alle som selv mistenker at de er smittet av koronavirus, får anledning til å teste seg uten leges vurdering. 

For deg som bor i Overhalla innebærer dette:

  • Hvis du lurer på om du bør testes eller selv mener du bør testes, skal du ringe Koronatelefonen (908 96 720). Der vil du få nødvendig informasjon om hvordan du skal forholde deg videre. Koronatelefonen er betjent på hverdager mellom kl. 08.00 - 15.30.
  • Teststasjonen ligger i garasjeanlegget på høyre side av Overhalla sykeheim (parallelt med Ferjemannsvegen). Testingen foregår mens du sitter i bilen.
  • Testing for covid-19 er gratis. Hold deg hjemme til du har fått testresultatet fra Helsenorge. Du kan komme tilbake til arbeid/skole/barnehage når allmenntilstanden er god (frisk og feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner (for eksempel hoste/rennende nese).
  • Informasjon om testing, symptomer og sykdomsforløp.
  • Råd til personer som er i hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Vi oppfordrer arbeidsgivere i Overhalla til å være tydelige på at ansatte som opplever forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme.

Her finner du en samlet oversikt over informasjon om koronasituasjonen i Overhalla.