Kommunen venter på prøvesvar av flere nærkontakter som er testet. Det vil de kommende dagene ikke være uventet om flere av disse viser seg å teste positivt på Covid-19. Samtidig er dette personer en har god oversikt over og som er berørt av et avgrenset smitteutbrudd med kjente smitteveier.

Vi oppfordrer alle til å sette seg godt inn i de nasjonale anbefalinger og retningslinjer som gjelder. I en ustabil smittesituasjon nasjonalt er det viktig at vi alle følger de råd og bestemmelser som gjelder.