Inngangen skal benyttes i ca. 3 uker. Det er som vist på bildet skiltet utenfor inngangen.