Vi kan bidra som diskusjonspartner omkring utfordringer innen drift og forvaltning av landbrukseiendommer. Vi har kjennskap til mange andre landbruksaktører, både offentlige, private, organisasjoner og institusjoner, og kan veilede brukere som har ønske om/behov for kontakt med en eller flere av disse.

Landbruksnæringas næringsorganisasjoner, samvirkeorganisasjonene og andre landbruksrelaterte organisasjoner er også blant vår kontaktflate.

Nye brukere oppfordres spesielt til å ta kontakt med oss for orientering om hva det "offentlige Norge" har å bidra med i driften av en landbrukseiendom.