Leder Ove H. Solli
Mobilnummer 975 18 246
E-postadresse ksolli3@online.no
Postadresse Solli, 7860 skage i Namdalen
Webside  

Mer informasjon/
beskrivelse

Grunneierlag for Nordelva