Leder Andreas K. Rian
Mobilnummer

959 46 855

E-postadresse post@nmknamdal.no
Webadresse www.nmknamdal.no
Mer informasjon/beskrivelse

Norsk Motor Klubb avd. Namdal (NMK Namdal) driver med bilsport, og hovedsakelig bilcross. Vår hjemmebane er Raabakken Motorstadion i Overhalla.