Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nivå B i BTI-veilederen

Jobb i tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester, foresatte og barn for å løse utfordringen.
Vi deler nivåene inn i 5 steg med tilhørende verktøy for samhandling:

1. Nettverksmøte - oppstart

Gjennomfør et nettverksmøte for foresatte/barnet og tjenester som skal bidra med tiltak på nivå B. Presenter saken. Avgjør hvem som skal være stafettholder videre, med ansvar for møteledelse, referat og oppdatering av stafettloggen. 

Nettverksmøte: To eller flere tjenester/instanser koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsetninger og er kjent med hverandres innsats.

Bruk gjerne møtemalen her: gode møter i Overhalla kommune

NB: stafettholderen vurderer om det skal føres referat underveis i møtte, eller om det skal skrives i slutten eller i etterkant av møtet. 

2. Nettverksmøte - planlegg tiltak

Når saken er presentert for nettverket, er neste punkt å planlegge aktuelle tiltak. Skriv tiltakene som skal gjennomføres i stafettloggen - få med hvem som har ansvaret for hvert tiltak.

Avslutningsvis avtaler dere tidspunkt for evalueringsmøte.

3. Sett i verk tiltak

Gjennomfør avtale tiltak på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å si sin mening om saker som omhandler det, og at barnets mening skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet i forkant av evalueringsmøtet for å kartlegge barnets oppfatning av egen situasjon og eventuelle endringer i situasjonen.

4. Evalueringsmøte - drøftingsdel

Gjennomfør et evalueringsmøte der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening om saker som omhandler det, og at barnets mening skal vektlegges.

5. Evalueringsmøte - avgjør veien videre

På bakgrunn av evalueringen som er gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er 3 mulige utfall av evalueringen:

 1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, og bekymringen har falt bort. Avslutt loggen.
 2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål, og fortsetter arbeidet. 
  - Eller: Dere ser at tiltakene ikke har hatt ønsket effekt, men vurderer at det skal settes i verk andre tiltak i egen tjeneste. Gå tilbake til steg 2.
 3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats. Avgjør hvilke tjenester som er aktuelle for samarbeid, skriv en melding som beskriver situasjonen til disse, og kall dem inn til møte på Nivå C.
  (Ved behov, innhent nytt samtykke fra foresatte for å kunne involvere eksterne samarbeidspartnere).
  Ved melding til barnevernet, klikk her.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i saker som angår det, og barnets meninger skal vektlegges.

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Sist oppdatert 19. april 2021