Leder Marianne Kristiansen
Mobilnummer 957 20 326
Postadresse Nyrud, 7873 Harran
Mer informasjon/beskrivelse Symfoniorkester for amatører fra hele Namdalen.
Dirigent: Anders Skaugen