Leder Ingvild Kaspersen Torvin
Mobilnummer 916 70 692
E-postadresse iktorvin@yahoo.no
Postadresse Arnfinnvegen 1b, 7802 Namsos
Webside