Legemiddelverket ber personer under 50 år som er vaksinert med AstraZeneca de siste 14 dagene og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon oppsøker legevakt eller fastlege umiddelbart.

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet (FHI) har nå laget en oversikt over hva som er vanlige bivirkninger etter AstraZeneca vaksinasjon og hva vaksinerte bør være oppmerksom på. (oppdatert informasjon 14.03.2021)

Les mer om mulig bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen og hva man bør gjøre om man opplever slike bivirkninger (Folkehelseinstituttet).

Folkehelseinstituttet har satt AstraZeneca vaksinen på pause i koronavaksinasjonsprogrammet. Legemiddelverkets rolle er å følge opp disse mistenkte bivirkninger og foreta nødvendige tiltak.

Artikkelen ble publisert 13.03.2021, sist oppdatert 15.03.2021 kl. 07.55.