Utvalg:

Januar

Februar

Mars

April/Mai

Mai

Juni

F.skap

 

12. (Ons.)

16. (Man.)

21.

12.

2.

K.styret

 

25.

31.3. *

5.

27. (Ons.)

16.

Komiteer

27.

 

11.

 

11.

 

Namdalsting

 

 

23.-24.

 

 

 

Møtene i Formannskapet og Kommunestyret starter kl. 12.00.

 

*)Kommunestyret 31.3. går ut. Det er satt av til informasjon til kommunestyret om pågående pandemi.