Utvalg 
Januar Februar Mars April Mai Juni
Formannskapet*)
  11. 12. 8. 14. 4.
Kommunestyret*)
  26. 26. 23. 21. 18.
Komiteer MNS 28.     29.    
Samkommunestyret   1.     3. 14.
Namdalsting**)       1.    

Møtene*) starter kl. 12.00.
**)Formannskapet merker seg Namdalstinget.