Utvalg:

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Formannskap

2.

3*)

13.

11.

2.*)

Kommunestyret

16.

16.

27.

25.

16.*)

Eldrerådet 10. 10. 21. 20.

9.

Møtene i formannskapet og kommunestyret starter kl. 12.00.

*) Onsdag.

Møtene i Eldrerådet starter kl. 10.00.