Les saklisten til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne her.

Sakliste

Utvalgssaksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 5/20

Reglement for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

PS 6/20

Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Overhalla kommune

 

Du kan lese om hvem som er medlemmer i rådet, referater mm. her.