SAKLISTE:

  1. Godkjenning av referat fra møte 10.9.18
  2. Eldres dag, 15. oktober på Solvoll
  3. Sakliste Kommunestyremøte 22. oktober (blir utsendt og lagt ut på kommunens hjemmeside senest 10. oktober)

Tema på kommunestyremøte:

  • Prosjektet «Velferdsteknologi i Namdalen» (VINA) v/Kjell Øivind Arntzen
  • Pasient- og brukerombudet v/Elin Hagerup

SAKER til behandling:

  • Namdalsstrategien 2018-20225 med handlingsplan 2018-2019 og kommunikasjonsstrategi for Namdal regionråd
  • Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial 2018
  • Hunn skole – etablering av brakkerigg og gjennomføring av bygningsmessige tiltak
  • Utbygging av Skageåsen boligfelt III, trinn 4 – Tomtepris
  1. Eventuelt.

Referat fra møtene til Eldrerådet kan du lese her.

Møtene i Eldrerådet er også åpen for publikum.