Les saklisten til Eldrerådet her.

Saksliste

Saksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 11/20

Godkjenning av møteprotokoll 13.5.20

 

PS 12/20

Gjennomgang av gruppearbeid 5.3. på dialogmøte i Grong - Kvalitetsreformen "Leve hele livet"

 

PS 13/20

Møteplan 2. halvår 2020

 

PS 14/20

Eventuelt 3.6.2020

 

Du kan lese om hvem som er medlemmer i rådet, referater mm. her.