Les saklisten til Eldrerådet her.

Saksliste

 

Utvalgssaksnr.


Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 7/20

Godkjenning av referat fra møte 22.4.2020

 

PS 8/20

Referater til møte 13.5.20

 

PS 9/20

Reglement for Overhalla Eldreråd

 

PS 10/20

Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Overhalla kommune

 

Du kan lese om hvem som er medlemmer i rådet, referater mm. her.