Søknadsskjema

100 % fast stilling. Arbeidsoppgaver på barneskolen.

Vi søker en tydelig, trygg og varm voksen, som kan gi elevene struktur og forutsigbarhet og bidrar til at elevene skal bli selvstendige og utvikle seg etter egne forutsetninger. Vi ønsker deg som "brenner" for jobben.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av enkeltelev i form av regulering av følelser, sosial og faglig støtte i og utenfor klasserommet
 • Systematisk arbeid med styrking av sosiale og emosjonelle ferdigheter
 • Delta på samarbeidsmøter
 • Deltar aktivt i skolens profesjonsfellesskap

Kvalifikasjoner

 • Relevant godkjent utdanning på høyskole eller universitetsnivå som passer til oppgavene.
  • For eksempel vernepleier, sosionom eller barnevernspedagog
 • Erfaring fra liknende arbeid er ønskelig
 • Evner å planlegge og jobbe strukturert i tråd med skolens verdier
 • Evne til å regulere andres følelser og atferd
 • Kunnskap om barns sosiale og emosjonelle utvikling
 • Du må ha god helse både psykisk og fysisk, da arbeidet er til tider krevende
 • Du bør ha god digital kompetanse
 • Gode språkferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Ansettelse betinger godkjent politiattest

Personlige egenskaper

 • Du er tydelig i voksenrollen og kan sette grenser på en klar og omsorgsfull måte
 • Du er rolig, kontrollert og reflektert
 • Du har et positivt elevsyn, kan se hele eleven og forstå det bakenforliggende ved atferden
 • Du er god til å etablere trygge relasjoner og har gode samarbeidsevner
 • Du er imøtekommende, presis og pålitelig
 • Du har høy arbeidskapasitet og pågangsmot
 • Du har tålmodighet og evne til å tenke langsiktig
 • Du tar initiativ og ansvar, og vise engasjement
 • Du er målbevisst og systematisk
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr: 

 • En engasjerende og variert jobb
 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et faglig godt arbeidsmiljø
 • Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
 • Lønn etter avtale
 • Vi er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos rektor Sara Kværnø Saugen (tlf. 905 67 910) eller ass.rektor Andreas Langfors Åsli (tlf. 908 77 031)

Tiltredelse 01.08.21. Søknadsfrist: 12. april 2021.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.