Overhalla kommune opplever de siste dager et svært høyt forbruk av vann. Vi antar dette skyldes varmt vær og behov for vanning, samt vannaktiviteter. I tillegg er det meldt varmt og tørt vær i de kommende dagene. Som følge av dette har vi store utfordringer med å etterfylle høydebasseng, og disse tappes nå gradvis ned. Det er ikke kapasiteten til vannkilden som er problemet, men at forbruket er større enn hva vannbehandlingsanlegg og ledningsnett klarer å levere. Redusert vannivå i våre høydebasseng vil kunne gi økt sårbarhet og kapasitetsproblemer ved brann eller ledningsbrudd.

Det innføres derfor et midlertidig vanningsforbud fra og med i dag 2.6.2021 og fram til nærmere beskjed blir gitt på vår hjemmeside/Facebook eller per SMS. Forbudet gjelder for alle kommunens abonnenter.

Forbudet gjelder vanning av jordbruks- og plenareal med slange og spreder. Det er lov å vanne blomster med kanne.

Kontaktperson ved teknisk avdeling er Even Buvarp Helsingen
E-post