I første omgang flyttes teknisk etat og flyktningetjenesten (BIT). Flytteprosessen vil føre til noe dårligere tilgjengelighet i starten av uka, men enhetene vil være operative i Barlia fra torsdag 1. oktober. Sentraladministrasjonen er tilgjengelig på kommunehuset inntil videre.

NAV Overhalla vil flyttes til Namsos fra mandag 5. oktober. Henvendelser kan rettes til NAV Namsos - se informasjon om tjenester, åpningstider og kontakt her.

Sentraladministrasjonen flyttes i løpet av uke 42.

Årsaken til flyttingen er utskifting av ventilasjonsanlegget på bygget. Klikk på kartet for å se hvilket bygg vi vil benytte i Barlia.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når flere av oss skal flytte til Barlia.