Leder Steinar Storøy                  
Kasserer og utleieansvarlig Willy Knutsen
Mobilnummer 400 78 599
E-postadresse waknutse@online.no