Medlemmer (SP/H):  Varamedlemmer (SP/H):
1. Per Olav Tyldum  1. Kåre Magnus Skjefte
2. Johan Tetlien Sellæg 2. Simen Bjørkli 
3. Hege Kristin Kværnø Saugen 3. Espen Opdal
4. Siv Åse Strømhylden 4. Svein Egil Ristad
5. Jo Morten Aunet 5. Kari-Anne Grandaunet Jensen
  6. Signy Eggen
  Marit Haugum Mo

   

Medlemmer (AP/SV): Varamedlemmer (AP/SV):
1. Kai Terje Dretvik             1. Knut Haga
2. May Storøy 2. Astrid Brøndbo Selnes