Marit Haugen er vår nye enhetsleder i Skage barnehage. Hun har jobbet i barnehagen siden 2015, og har de siste 4 årene vært assisterende styrer.

Marit er 29 år, og er bosatt på Skage med mann og en datter på 6 år. Hun er opprinnelig fra Namsos, men anser seg som overhalling etter 6 år i bygda.

Utdanningsbakgrunnen hennes er bachelor i barnehagelærer og spesialpedagogikk 1. Hun fullførte styrerutdanning i 2018.

Hun er engasjert i arbeidet med utviklingen av et godt arbeids- og fagmiljø med barnas beste i fokus.

Pia Aune er ansatt som assisterende styrer i Skage barnehage. Hun har jobbet i barnehage siden 2011, og var ferdig utdannet barnehagelærer i 2017. I Skage barnehage har Pia siden 2017 vært ansatt som pedagogisk leder og teamleder.

Pia er bosatt på Skage med mann og tre barn, og hun er opprinnelig fra Bangsund. Hun er opptatt av å jobbe med kompetanseutvikling sammen med personalgruppa, og være med på å skape et godt språk- og lekemiljø i barnehagen. 

Vi ønsker dere velkommen på laget - og lykke til!

Les mer om Skage barnehage her.