Birgit blir pensjonist, og Marit blir ny styrer i Skage barnehage fra 1. september. Hun har jobbet i barnehagen siden 2015, og har de siste 4 årene vært assisterende styrer.

Marit er 29 år, og er bosatt på Skage med mann og en datter på 6 år. Hun er opprinnelig fra Namsos, men anser seg som overhalling etter 6 år i bygda.

Utdanningsbakgrunnen hennes er bachelor i barnehagelærer og spesialpedagogikk 1. Hun fullførte styrerutdanning i 2018.

Marit har fått vært med på mye forskjellig på kort tid; midlertidig avdeling på Solvoll forsamlingshus for skolestartere i 2015, byggeprosessen av nye Skage barnehage, og prosjektet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø".

Hun er engasjert i arbeidet med utviklingen av et godt arbeids- og fagmiljø med barnas beste i fokus! Marit gleder seg veldig til å ta fatt på nye utfordringer - og vi ønsker henne lykke til i ny jobb. Velkommen på laget!