Leder Ida Renate Skatet
Mobilnummer 416 56 050
E-postadresse idask@trondelagfylke.no
Postadresse Melavegen 338, 7860 Skage i Namdalen
Nettside #maelengrendelag på Instagram