Søknadsskjema

Overhalla kommune har behov for flere støttekontakter / fritidskontakter til både

barn og voksne. Dersom du har tid og overskudd til å bidra for en eller flere personer

med behov for bistand i det daglige liv er du en velkommen ressurs for oss.

 

Jobben består i å være hjelper, medmenneske og/eller støtteperson for et annet

menneske som av ulike grunner har behov for en slik tjeneste. Dette betyr i praksis

sosialt samvær og fritidsaktiviteter etter behov.

Tidsomfanget er varierende og avtales nærmere mellom partene.

Det er stor forskjell fra person til person blant de som trenger en støttekontakt eller

fritidskontakt, hvilket betyr at vi også trenger støttekontakter med forskjellige

kvaliteter.

 

Vi ønsker

- at du er glad i og interessert i å omgås mennesker

- at du har initiativ og evne til å motivere til aktivitet

- at du er pålitelig og stiller opp som avtalt

- at du har fylt 18 år

- at du har førerkort og tilgang til bil

 

Du får

- en spennende utfordring

- erfaring i å arbeide med mennesker

- kompetanse for et fremtidige yrke innen helse og omsorg

For mer informasjon og kontakt:

Geir Rasmussen (tlf: 916 40 021).  eller Trude Lerfald (tlf: 970 86 208).

For stillingene gjelder oppdragsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Politiattest må fremvises ved oppstart.

Elektronisk søknad på www.overhalla.kommune.no innen 01.02.2021