Leder Arnt Olav Bruun
Mobilnummer 900 31 067
E-postadresse aobruun@online.no
Postadresse Kvatninga 51, 7860 Skage i Namdalen
Mer informasjon/beskrivelse

Kasserer: Terje Haugum
Mob: 907 778 724
E-post: terje.haugum@ntebb.no

Sekretær: Lise Lysberg
Mob: 977 31 945
E-post: iva-olav@online.no