Leder Astrid Marie Bakken
Mobilnummer 482 14 571
E-postadresse lhloverhalla@lhl.no
Postadresse Krabbstuvegen 22, 7863 Overhalla
Mer informasjon/beskrivelse