Faste styremedlemmer:

  1. Hege Kristin Kværnø Saugen, leder (SP)
  2. May Storøy (AP)
  3. Siv Åse Strømhylden (SP)

Varamedlemmer:

  1. Tore Nordfjellmark (FRP)

Legatet ble opprettet i 2011. 

Merk: Pga. lite avkastning blir det ikke utbetalt midler fra fondet i 2021.