Søknadsskjema


Overhalla sykeheim søker etter nye medarbeidere. Har du lyst på nye utfordringer? Vil du være med på å yte gode tjenester til Overhalla kommunes innbyggere? Vi tilbyr også gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving.


Denne flotte gjengen ønsker seg nye kollegaer, og vi søker etter:

 • Sykepleier 100% dag/kveld
 • Sykepleier 75% dag/kveld
 • Rekrutteringsstilling for sykepleierstudent 20% helg


Vi er en sykeheim i stadig utvikling, og sykeheimen kan beskrives med disse punktene:

 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidere
 • Unikt godt arbeidsmiljø
 • Variable arbeidsoppgaver
 • Utfordrende og spennende
 • Gode fagkunnskaper
 • Velferdsteknologi
 • Godt samarbeid på tvers av avdelingene og enhetene.

 Vi søker positive, friske og framsynte medarbeidere


Ansettelse ut fra:

 • Personlig egnethet
 • Engasjement for sitt fagfelt
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Fleksibilitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilling


Felles for alle stillinger: Årsturnus med 17 helger i løpet av 1 år.

For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Karianne Ahlin, tlf 951 84 842.

Send oss elektronisk søknadsskjema innen 16.02.2020.