Gå direkte til søknadsskjema


For nærmere informasjon, kontakt:

  • Kommunalsjef for oppvekst tlf. 92831732, (barne- og ungdomsarbeider)
  • Fagutviklingssykepleier Tone Mette Flått tlf. 41536536 (helsefagarbeider)

Send oss elektronisk søknad innen 1. april 2021.