Her finner du søknadsskjema


Vi har 4 lærlingeplasser ledig fra høsten 2020:

  1. Helsefagarbeider (2 plasser)
  2. Barne- og ungdomsarbeider (2 plasser)


Har du spørsmål? Ta kontakt med

  1. Helsefagarbeider: Fagutviklingssykepleier Tone Mette Flått tlf. 41536536
  2. Barne- og ungdomsarbeider: Styrer Ranemsletta barnehage Janne O Strand tlf. 91709422 eller styrer Skage barnehage Birgit Prestvik tlf. 91889811.


Søknadsfrist 1. april 2020.