Gå direkte til søknadsskjema
 

Disse lærlingeplassene er mulig å søke på:

  1. Barne- og ungdomsarbeider (2 plasser)
  2. Helsefagarbeider (2 plasser)
  3. Prosessoperatør med fordypning innen VA (vann- og avløpsfag) (1 plass)
     

For nærmere informasjon, ta kontakt med den som har ansvar for plassen du er interessert i:

  1. Fagsjef oppvekst Dagfinn Johansen - tlf. 979 58 580
  2. Fagutviklingssykepleier (helse) Tone Mette Flått - tlf. 415 36 536
  3. Teknisk sjef Roger Johansen - tlf. 41513687


Send oss elektronisk søknad innen 28.03.2019.