Gå direkte til søknadsskjema

1. Overhalla barne- og ungdomsskole

Overhalla barne- og ungdomsskole ligger på Ranemsletta, i kommunesenteret i Overhalla og er en barne- og ungdomsskole med 313 elever og 60 ansatte. Skolen har SFO med 40 elever. Skolen sto ny og moderne i 2014, og vi er opptatt av at når elevene trives så lærer de bedre.

 • Inntil 200 % fast stilling der arbeid som kontaktlærer må påregnes.
 • Inntil 600 % vikariat der arbeid som kontaktlærer må påregnes i flere av stillingene.
 • Stillingene fordeler seg over småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i klasserommet som er tilpasset den enkelte elev 
 • Kontaktlærer
 • Spesialpedagogisk arbeid
 • Systematisk arbeid med styrking av elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter
 • Samarbeid med elevenes heimer
 • Delta på samarbeidsmøter
 • Delta aktivt i skolens profesjonsfellesskap

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen
 • Spesielt søkes fagkompetanse i spes.ped., engelsk for barneskolen, matematikk for ungdomsskolen og kunst og håndverk for barne- og ungdomsskolen
 • Har erfaring som kontaktlærer
 • Har erfaring i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy
 • Evne til å gjennomføre variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever
 • Evne til tett og systematisk oppfølging av elever
 • God evne til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever
 • Gode ferdigheter ihht vurderingsforskriftens krav
   

Personlige egenskaper:

 • Har et positivt elevsyn
 • Er en tydelig og varm læringsleder
 • Har evner til et tett og godt samarbeid med foresatte
 • Er arbeidsom, strukturert og systematisk
 • Er målrettet og ambisiøs
 • Er en god lagspiller og relasjonsbygger
 • Liker utfordringer og prioriterer tett lærersamarbeid
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos rektor Sara Kværnø Saugen (tlf. 905 67 910) eller ass.rektor Andreas Langfors Åsli (tlf. 908 77 031)

 

2. Hunn skole

Hunn skole ligger på Skage, midt mellom kommunesenteret i Overhalla og Namsos, og er en barneskole med 180 elever og drøye 35 ansatte. Skolen har SFO med ca 50 elever. Vi er i en utbyggingsfase, og ny skole vil stå ferdig høsten 2022.

 • Inntil 200 % fast stilling, hvor den ene stillingen innehar kontaktlærerfunksjon på s-trinn
 • Inntil 200 % vikariat og midlertidig stilling 

Hunn skole har et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø hvor det legges til rette for samarbeid mellom ulike yrkesgrupper, mellom klassetrinnene og med andre instanser. Her vil du jobbe sammen med entusiastiske kollegaer som vil at du skal lykkes og trives. Vi har spesielt fokus på sosial læring gjennom lek og samarbeid, og det er stort rom for å være nytenkende og prøve ut kreative opplegg. Det er to kontaktlærere på alle klassetrinn. Alle elever i kommunen bruker personlige læringsbrett (iPad) i undervisningen.

Arbeidsoppgaver: 

 • Undervisning i klasserommet som er tilpasset gruppa og den enkelte elev 
 • Kontaktlærer
 • Spesialpedagogisk arbeid 
 • Begynneropplæring i lesing og regning
 • Norskopplæring for minoritetsspråklige elever
 • Systematisk arbeid med styrking av elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter 
 • Samarbeid med elevenes heimer 
 • Delta aktivt i skolens profesjonsfellesskap 

Kvalifikasjoner: 

 • Godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen, med minimum 30 studiepoeng i helst to av fagene norsk, matematikk eller engelsk
 • Spesielt søkes fagkompetanse i spes.ped., engelsk, musikk og norsk som andrespråk 
 • Erfaring som kontaktlærer 
 • Kompetanse i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy 
 • Kompetanse innen tegn-til-tale og ASK vil være en fordel
 • God evne til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever 


Personlige egenskaper: 

 • Du har et positivt elevsyn og er en tydelig og varm læringsleder 
 • Du arbeider systematisk med grunnleggende ferdigheter
 • Du har evne til å gjennomføre variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever, og du følger opp elevene tett og systematisk 
 • Du samarbeider godt og er en god lagspiller og relasjonsbygger 
 • Du liker utfordringer og er fleksibel og endringsvillig 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos rektor Carina Bergin Gustavsen (tlf. 480 20 185) eller ass.rektor Tomas Lian (tlf. 482 68 965)  

 

Felles for alle lærerstillinger:

Vi tilbyr:

 • En engasjerende og variert jobb
 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et faglig godt arbeidsmiljø
 • Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
 • Lønn etter avtale
 • Vi er en IA-bedrift

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.

Ansettelse betinger godkjent politiattest 

Tiltredelse 01.08.21. Søknadsfrist: 12. april 2021. 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema her.