Frivillige lag og foreninger som driver aktivt kulturarbeid, utgjør en av Overhalla kommunes viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål. For den enkelte overhalling gir frivilligheten rom for utvikling og utfoldelse, ut fra den enkeltes interesser, evner, forutsetninger og kreativitet, noe som har stor betydning i et folkehelseperspektiv. Frivillige lag og foreninger representerer et vell av møtearenaer og fellesskap, og har derfor særdeles stor betydning med tanke på å skape tillit og gode relasjoner mellom mennesker, noe som er forutsetningen for et godt og inkluderende lokalsamfunn.

Vi oppfordrer søkere til å være spesielt oppmerksom på kategori 1 i kriteriene nedenfor! Inkluderingsarbeid omfatter enhver nyinnflyttet person i Overhalla - uavhengig av hvor man kommer fra. Målet er at alle våre innbyggere finner en arena der de kan bli kjent med andre og finne sin plass i lokalsamfunnet.
 

Søknad

Søk via elektronisk søknadsskjema innen 1. mai.

Formål

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av et variert, aktivt og inkluderende kulturliv i Overhalla kommune.
 

Mottakere

Lag, organisasjoner og grendehus/kulturbygg med tilhørighet i Overhalla. Lag og organisasjoner som er tilskuddsberettiget i flere kommuner får beregnet tilskudd ut fra medlemsmasse og aktivitet i Overhalla.
 

Søkere prioriterer seg selv innenfor følgende kategorier:

  1. Inkluderingsarbeid (mangfold, integrering og bredde)
  2. Barn og ungdom
  3. Idrett
  4. Musikk/teater/kunst
  5. Eldre/funksjonshemmede
  6. Kulturvern
  7. Grendehus/kulturbygg
  8. Andre tiltak
     

Les de fullstendige retningslinjene for tildeling av kulturmidler her