• KS som interesseorganisasjon
  KS arbeider for å styrke det lokale demokrati. Demokrati er en verdi i seg selv. I et samfunn i endring må demokratiet hegnes om, vedlikeholdes og fornyes. KS tilrettelegger og formidler medlemmenes behov og påvirker statlige rammebetingelser.
  Et overordnet mål for KS er lokaldemokratiske rammevilkår som gjør kommuner og fylkeskommuner til gode samfunnsutviklere og tjenesteleverandører.

   
 • KS som arbeidsgiverorganisasjon
  KS er kommunenes, fylkeskommunenes og medlemsbedriftenes arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart overfor de kommunalt ansattes arbeidstakerorganisasjoner. Medlemmene har overført til KS retten til å forhandle og inngå bindende avtaler om lønns- og ansettelsesvilkår for ansatte i kommunal sektor.

   
 • Folkevalgtportalen - for deg som er folkevalgt!
  Som folkevalgt har du et ansvar og en mulighet for å påvirke hvordan din kommune skal se ut i framtida. Som representant for innbyggerne, deltar du i beslutninger om hvordan din kommune skal se ut om 5 år,
  50 år og hvilket omfang og kvalitet som tjenestene skal ha i din kommune. 
  Gå til KS' folkevalgtprogram


  Besøk KS' hjemmeside

Logo KS stor.jpg