Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjon koronavirus. Foto: CDC, Alissa Eckert

Smittervern i serverings-og restaurantbransjen

Smittespredningen i samfunnet har de siste ukene flatet ut, men sårbarheten for smittespredning er økende ettersom samfunnet i større grad åpner opp.

Risikoen for spredning av Covid-19 har vist seg særlig høy i serverings- og restaurantbransjen der gjester er tettere på hverandre enn andre steder i samfunnet.

Illustrasjon koronavirus. Foto: CDC, Alissa Eckert

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Fra og med 15. juni 2020 ble det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. 

Illustrasjon koronavirus. Foto: CDC, Alissa Eckert

Gradvis gjenåpning av Overhalla sykeheimen og Laksvoll - smittevern

Helsedirektoratet varslet 6. mai at de vil komme med en veileder for hvordan helse -og omsorgsinstitusjoner kan tilrettelegge for besøk av pårørende til beboere og langtidspasienter, samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas. Veilederen er ikke kommet enda, men Overhalla sykeheim og Laksvoll åpner gradvis inntil veilederen foreligger.

Hjerte i hekk

Lokal informasjon om gjenåpning av samfunnet

Regjeringen la 7. mai fram planen for videre håndtering av koronasituasjonen og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. I løpet av uke 20 skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn. Den enkelte kommune gjør tilpasninger ut fra lokale behov.

Skolene gleder seg til å ta imot alle elevene igjen! Vi skal sørge for å ta forebyggende smittevernhensyn slik at skolehverdagen blir trygg for oss alle.

Hjerte prestekrager

Behov for tilbud når skolen er stengt

Tilbud når foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, og tilbud til særlig sårbare barn mens skolen fortsatt er stengt.