Vi iverksetter nå følgende tiltak i Overhalla:

 1. Vi stenger alle barnehagene og skolene i kommunen fra og med fredag 13. og inntil videre. Vi kommer tilbake til hvordan undervisning videre vil bli organisert. For helsepersonell vil det bli forsøkt lagt til rette for et alternativt tilbud barnehage/skole fra kommende uke, etter nærmere avtale. Nærmere informasjon om det kommer.
 2. Ansatte i skoler og barnehager møter på arbeidsplassen som vanlig.
 3. Vi stenger Horisonten bibliotek og kultursenter.
 4. Ungdomsklubben vil være stengt.
 5. Gimle er stengt, all innendørs felles trening i OIL sin regi avlyses. Sjekk OIL sine informasjonssider. 
 6. Vi stenger Kulturskolen – vi ser på muligheten for å prøve å drive aktivitet gjennom digitale løsninger der det går.
 7. Vi oppfordrer alle til å unngå arrangementer og aktiviteter som samler mange.
 8. Kommunal utleie av lokaler til aktiviteter og arrangement avlyses.
 9. Frivilligsentralene er stengt.
 10. Treningsgrupper er avlyst. Alle avtalefysioterapeuter holder åpent som vanlig.
 11. Kirkene – alle generelle gudstjenester avlyses, begravelser, dåp og vielser avgrenses til nærmeste familie, konfirmantundervisning utgår.
 12. Besøksforbud på sykeheimen og Laksvoll – kun etter avtale per telefon.
 13. Besøksforbud kommunehuset – kun etter avtale per epost eller telefon.
 14. NAV – kun etter avtale per epost eller telefon.
 15. Kommunal møtevirksomhet begrenses så mye som mulig 
 16. Nordfjellrennet avlyst.

Det er viktig å holde seg oppdatert angående situasjonen på Overhalla kommune sin hjemmeside og facebook-side (er du ikke venn med oss på denne siden fra før, anbefaler vi at du blir det nå), Overhalla kommune sin hjemmeside, og på FHI (Folkehelseinstituttet sine hjemmesider www.folkehelseinstituttet.no).