Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirus er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. 
 

Slik foregår vaksinasjonen

 • Du blir kontaktet av legekontoret for vaksinasjon når det er din tur. Du får også beskjed om at du skal møte på helsesenteret og vaksineringen foregår på fysioterapisalen.
 • Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. En ny dose skal gis etter 3 uker, og du får dato når du skal møte på 2. vaksinering.
 • Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner. Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.
 • Vaksinen er gratis.
   

Vaksinasjonsstatus i Overhalla

 • Vi har per 11. februar gitt 234 doser i Overhalla. Disse er fordelt på 75+, institusjon, omsorgsboliger og 20% av helsepersonell (både dose 1 og dose 2 er gitt.)
 • Brukere på sykeheimen, Laksvoll og Arnebo er ferdigvaksinert.
 • Alle over 85 år har fått dose 1.
 • Oppstart vaksinasjon til alle mellom 75 til 85 år.


Tilførsel av Vaksine

 • Vaksinen fordeles likt til alle kommuner etter folketall.
 • Overhalla får mellom 40 og 80 doser hver uke.
   

Når blir det din tur?

Koronavaksinasjonen foregår etter et prioriteringsprinsipp. Det vil si at personer i gruppen 65+, helsepersonell og personer i risikogruppene prioriteres før den øvrige befolkningen.

Her er er en anslått vaksinasjonsplan. Planen avhenger av godkjenning av nye vaksiner, antall mottatte vaksiner og øvrig kapasitet. Du vil få informasjon når det nærmer seg.
 

Vaksinasjonsplan Grimstad kommune 2021-02-05.

Illustrasjonen er hentet fra Grimstad kommune.


Mer informasjon om koronavaksine her.