Regjeringen har gjort noen lettelser i tiltakene for barn, unge og studenter. Det er også gjort noen justeringer i regelverket for arrangementer. Kravet om fastmonterte seter for publikum erstattes med krav om faste, tilviste plasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Slike arrangementer kan nå maksimalt ha 100 personer til stede innendørs. Dette inkluderer begravelser og bisettelser.

Den generelle nasjonale anbefalingen er at arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dette gjelder særlig hvis arrangementer samler personer fra flere kommuner.

Dersom et arrangement likevel må avholdes, gjelder det regler som nevnt nedenfor.

Det skilles mellom private sammenkomster og andre arrangementer på offentlig sted/leide lokaler. For private sammenkomster er det fortsatt maksimalt 10 personer som kan samles innendørs. Dette omfatter blant annet bursdagsfeiringer, bryllup, dåp, minnestund, firmafest eller lignende.

Arrangementer uten faste, tilviste plasser kan også ha maksimalt 10 personer innendørs. For innendørs idrettsarrangementer for utøvere under 20 år som  tilhører idrettslag i samme kommune er det inntil 50 personer som gjelder.

Arrangementer med faste, tilviste plasser kan ha inntil 100 personer innendørs. Det forutsetter imidlertid at lokalene gjør det mulig å holde tilstrekkelig avstand og praktisere vanlige smitteverntiltak. Eksempler på slike arrangementer er konserter, teater, kirke, foredrag etc. Dette er dermed arrangementer med publikum, dvs. passive deltakere.

Utendørs er det mulig å ha flere personer til stede.

Les mer om reglene på:

Publisert 23.2.2021. Oppdatert 3.3.2021.