Vi har fått spørsmål om hvor folk kan levere kort til årets konfirmanter og har innhentet informasjon fra Kirkekontoret.

Skage 19.9. mellom kl. 10.00 - 11.00: Kort/gaver leveres ved egen inngang (se skilt).
Ranem 20.9. mellom kl. 10.00 - 11.00: Kort/gaver leveres på Overhalla Frivilligsentral, inngang på østsiden av huset.

Merk: Tidsrommet gjelder for begge puljer, både på Skage og Ranem.
Ingen får komme inn i rommene. Kort/gaver kan legges på bord som står ved døråpningen begge steder.

Det blir forøvrig laget lister over konfirmantene der gaver kan gis via vipps. Se listene her:

https://www.facebook.com/KirkeneOverhalla