Valgresultat.no: Fordelingen av mandater og øvrige resultater Overhalla


Valgte medlemmer og varamedlemmer:

Navn Resultat Parti Varanummer
Kai Terje Dretvik valgt Arbeiderpartiet  
Astrid Margrete Brøndbo Selnes valgt Arbeiderpartiet  
May Storøy valgt Arbeiderpartiet  
Knut Skåle valgt Arbeiderpartiet  
Faiso Rashid Ali valgt Arbeiderpartiet  
Ragnar Prestvik vara Arbeiderpartiet 1
Marius Skilhagen Klykken vara Arbeiderpartiet 2
Gunn Gravseth-Lysberg vara Arbeiderpartiet 3
Marte Furulund Grande vara Arbeiderpartiet 4
Ole Skreddernes Lydersen vara Arbeiderpartiet 5
Bjørn Sagmo vara Arbeiderpartiet 6
Tone Heggen Svarliaunet vara Arbeiderpartiet 7
Pål Kristian Kleven vara Arbeiderpartiet 8
Tore Nordfjellmark valgt Fremskrittspartiet  
Tor-Arne Bjørgum vara Fremskrittspartiet 1
Jan Ståle Viken Flått vara Fremskrittspartiet 2
Martin Lyngsnes Frisendal vara Fremskrittspartiet 3
Ove Vannebo vara Fremskrittspartiet 4
Jo Morten Aunet valgt Høyre  
Kim Roger Andersen vara Høyre 1
Johan Saugestad vara Høyre 2
Hans Bakken vara Høyre 3
Arnt Ove Amdal vara Høyre 4
Per Olav Tyldum valgt Senterpartiet  
Johan Brøndbo Tetlien Sellæg valgt Senterpartiet  
Marit Haugum Mo valgt Senterpartiet  
Siv Åse Strømhylden valgt Senterpartiet  
Hege Kristin Kværnø Saugen valgt Senterpartiet  
Kåre Magnus Skjefte valgt Senterpartiet  
Simen Bjørkli valgt Senterpartiet  
Espen Opdal valgt Senterpartiet  
Svein Egil Ristad valgt Senterpartiet  
Geir Ekker valgt Senterpartiet  
Otto Moa valgt Senterpartiet  
Kari-Anne Grandaunet Jensen valgt Senterpartiet  
Signy Eggen Fjær valgt Senterpartiet  
Marianne Øyesvold vara Senterpartiet 1
June Monica Marken Nordal vara Senterpartiet 2
Stein Magne Flasnes vara Senterpartiet 3
Ann Kristin Ottesen vara Senterpartiet 4
Oddrun Mary Tingstad vara Senterpartiet 5
Kari Vold vara Senterpartiet 6
Lena Moa vara Senterpartiet 7
Ove Harry Solli vara Senterpartiet 8
Odd Helge Sørstrand vara Senterpartiet 9
Knut Haga valgt SV - Sosialistisk Venstreparti  
Guro Aar Haugdal vara SV - Sosialistisk Venstreparti 1
Arne Risvik vara SV - Sosialistisk Venstreparti 2
Gunnhild Risvik vara SV - Sosialistisk Venstreparti 3
Ann Gregersen vara SV - Sosialistisk Venstreparti 4