Video ikke lenger tilgjengelig.

Sakliste
Saksnr
Innhold
 
PS 20/11
Anskaffelse av kjøretøy
 
PS 21/11
Ruspolitisk handlingsplan for Overhalla kommune 2011-2015
 
PS 22/11
Høringsuttalelse - Sosialpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal Samkommune
 
PS 23/11
Utsatt sak: Utbygging - Stedsutvikling Ranemsletta / Revidert Prosjektrapport: Prioritering av tiltak
 
PS 24/11
Fornyet utslippstillatelse for meosen renseanlegg
 
PS 25/11
Regulering av tomtepriser i kommunale boligfelt.
 
PS 26/11
Fornyet utslippstillatelse for Ranem renseanlegg
 
PS 27/11
Fornyet utslippstillatelse for Ranem renseanlegg
 
PS 28/11
Sluttbehandling. Universell utforming, Handlingsplan for Overhalla kommune.
 
PS 29/11
Rehabilitering av hovedavløpsledning i Skage Vest, sluttregnskap.
 
PS 30/11
Utvidet vannforsyning til Krabbstumarka, sluttregnskap
 
PS 31/11
Forlengelse av vannledning til OCEM, sluttregnskap
 
PS 32/11
Sluttregnskap - trafikksikkerhetstiltak - vegbelysning ved Solvoll forsamlingshus
 
PS 33/11
Rehabilitering av hovedavløpsledning i Skage Vest,- sluttregnskap
 
PS 34/11
Utsatt sak. Sluttregnskap. Videre utbygging av Svalia boligfelt.
 
PS 35/11
Utsatt sak. Sluttregnskap. Utbygging av Skogmo boligfelt.
 
PS 36/11
Sluttregnskap. Ombygging og restaurering av Overhalla barne og ungdomskole.
 
PS 37/11
Sluttregnskap. Utarbeidelse av forstudie for byggetrinn 2 ved Overhalla barne- og ungdomskole.
 
PS 38/11
Sluttbehandling - Reguleringsplan for Reinbakkan boligområde
 
PS 39/11
Forslag til Utviklingsplan for Midtre Namdal for perioden 2011 - 2015 - Høring