Video ikke lenger tilgjengelig.

 Sakliste

 

Utvalgs-
saksnr
Innhold
 
PS 1/12
Oppkjøring av skiløyper
 
PS 2/12
Uttalelse til tariffoppgjøret 2012
 
PS 3/12
Søknad om tilskudd til ny skuter for oppkjøring av skiløyper på Øysletta og inn i Geitfjellet.
 
PS 4/12
Utbygging av næringstomter på Skogmo industriområde.
 
PS 5/12
Gansmo renseanlegg - ny avløpsløsning.
 
PS 6/12
Utbygging av boligtomter i Skageåsen og Svalia i 2012.
 
PS 7/12
Oppgradering av teknisk rom i administrasjonsbygget. Tilrettelegging for Sentral Driftskontroll(SD) og Energioppfølgingssystem(EOS).
 
PS 8/12
Ny sluttbehandling - Reguleringsplan for Vesterå hyttefelt
 
PS 9/12
Refinansiering av geoteknisk bistand og dokumentasjon i forbindelse med omregulering av Butikkåkeren - Skage sentrum
 
PS 10/12
Opprettelse av ny driftsavtale for fastlege
 
PS 11/12
Samarbeidsavtaler i forbindelse med Samhandlingsreformen
 
PS 12/12
Vurdering av sommeråpne barnehager og skolefritidsordninger
 
PS 13/12
Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningene i Overhalla kommune
 
PS 14/12
Forslag til vedtekter for kommunale barnehager
 
PS 15/12
Vurdering av skolestruktur – nedsetting av utvalg med mandat og fremdriftsplan
 
PS 16/12
Avvikling av Næringsmiddeltilsynet i Namdal IKS
 
PS 17/12
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering
 
PS 18/12
Revidering av delegasjonsreglementet 2012
 
PS 19/12
Valg til heimevernsnemnd for 1.1.2012 til desember 2015
 
PS 20/12
Valg av nytt medlem til kontrollutvalget for inneværende periode, frem til okt. 2015
 
PS 21/12
Valg av nytt varamedlem til Representanskapet MNA
 
PS 22/12
Valg av representanter til Namdal Rehabilitering IKS