Video ikke lenger tilgjengelig.

Sakliste

 

Utvalgs-
saksnr
Innhold
 
RS 1/12
Referater til Kommunestyremøte 27.2.12
 
PS 23/12
Valg av medlemmer til kvalitetsutviklingsutvalg for grunnskolene i Overhalla
 
PS 24/12
Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal
 
PS 25/12
Ordensreglement
 
PS 26/12
Anmodning om bosetting av flyktninger 2012
 
PS 27/12
Rehabilitering av vann og avløpsledninger fra Skydalen/Gimle til Svenningbrona
 
PS 28/12
Plan for forebyggende brannverntiltak for 2012 og 2013.
 
PS 29/12
Søknad om kommunalt tilskudd til infrastrukturtiltak i tilknytning til Melamartnan.
 
PS 30/12
Søknad om etablering av vinmonopol i Overhalla kommune