Video ikke lenger tilgjengelig.

Sakliste

 

Utvalgs-
saksnr
Innhold
 
PS 40/12
Melamartnan SA
 
PS 41/12
Fornying av 3 stk. pumpestasjoner: Reina, Bjøra vest og Bjøra øst.
 
PS 42/12
Regulering av gebyrregulativet for vann, avløp og slam for2012.
 
PS 43/12
Søknad om fornyelse av salgsbevillinger for perioden 1.4.12 - 31.3.2016
 
PS 44/12
Overhalla Hotel - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling
 
PS 45/12
Hildrum gård - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling
 
PS 46/12
Haugum gård - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling
 
PS 47/12
JB bok & cafe - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling
 
PS 48/12
Bjøra Camping - Søknad om fornyelse av serverings- og skjenkebevilling
 
PS 49/12
Fridtun A/L - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling
 
PS 50/12
Namsen Adventure AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling og om ny stedfortreder
 
PS 51/12
Fastsetting av salgs- og skjenkegebyr for 2012
 
PS 52/12
Valg av nytt medlem og varamedlem til Samarbeidsutvalget ved Øysletta skole for 2011 - 2015
 
PS 53/12
Møteplan for 2. halvår 2012