Les og last ned saklista til kommunestyremøte her.

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 55/19

Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
Vedlegg:

 1. Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2019

 

PS 56/19

Valg av formannskap for perioden 22.10.19 - oktober 2023
Vedlegg:

 1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte, se kapittel 4.1.

 

PS 57/19

Valg av ordfører og varaordfører for perioden 22.10.19 - oktober 2023
Vedlegg:

 1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte, se kapittel 3

 

PS 58/19

Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023
Vedlegg:

 1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte, se kapittel 4.2.
 2. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

 

PS 59/19

Valg av valgstyre for perioden 2019 - 2023
Vedlegg:

 1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte, se kapittel 4.3. og kapittel 7

 

PS 60/19

Valg av administrasjonsutvalg for perioden 22.10.19 - oktober 2023
Vedlegg:

 1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte, se kapittel 4.7.1.

 

PS 61/19

Valg av råd for personer med funksjonsnedsettelse i Overhalla for perioden 2019 - 2023
Vedlegg:

 1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte, se kapittel 4.7.2.
 2. Forslag til kandidater fra HLF Overhalla, Grong og Høylandet, Administrasjon helse, her., FFO Trøndelag, Mental helse Overhalla

 

PS 62/19

Valg av medlemmer og varamedlemmer til Overhalla Eldreråd for perioden 2019-2023
Vedlegg:

 1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte, se kapittel 4.7.2.
 2. Forslag til kandidater fra Skage pensjonistforening og Skage sanitetsforening
 3. Reglement for Overhalla Eldreråd

 

PS 63/19

Valg av medlemmer og varamedlemmer til Interkommunalt politisk råd - Namdal regionråd for perioden 2019-2023
Vedlegg:

 1. Rundskriv H-4/19 fra KMD om konstituerende møte, se kapittel 4.6.1
 2. Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd)

 

PS 64/19

Valg av Overhalla kommunes representanter og vararepresentanter til KS organer for perioden 2019-2023
Vedlegg:

 1. Vedtekter KS

 

PS 65/19

Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) for perioden 2019-2023
Vedlegg:

 1. Forslag om ny selskapsavtale MNA, vedtatt av styret i MNA 2.10.19 (Skal behandles i representantskapet 18.11.19)

 

PS 66/19

Valg av representant og vararepresentant til Namdal rehabilitering IKS
Vedlegg:

 1. Selskapsavtale Namdal rehabilitering IKS