Sakliste ligger nederst på siden.

Video ikke lenger tilgjengelig.

Møtet startet med en orientering om barnevernet v/Ordfører Steinar Lyngstad(MNS) og Administrasjonssjef Lars-Erik Moxness (MNS). Deretter orienterte Ordfører Per Olav Tyldum om Overhalla Næringsbygg og kommunestyret behandlet og vedtok svar på mottatte interpellasjoner om snøskuter fra Overhalla FRP v/Jan Ståle Viken Flått og Kjersti Jensen og Erlend Lande Lilleberre fra AP.

Sakliste Kommunestyremøte 22. april 2013
Utvalgs-
saksnr
Innhold
 
 
 
 
 
 
 
PS 33/13
Årsmelding for 2012 - Overhalla Eldreråd
 
PS 34/13
Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2012
 
PS 35/13
Oppstart revidering av klima- og energiplan
 
PS 36/13
Sluttregnskap - utbygging av gang- og sykkelveg i Svalia.
 
PS 37/13
Sluttregnskap - Gjennomføring av ENØK-tiltak i henhold til energi-analyse Overhalla helsesenter.
 
PS 38/13
Sluttregnskap - Rehabilitering veg og ny gatebelysning i Skogmo boligfelt.
 
PS 39/13
Søknad fra Høylandet kommune om tilknytning til Overhalla vannverk.
 
PS 40/13
Jørgen Riibe: Søknad om rammetillatelse for bygging av 10 leiligheter.
 
PS 41/13
Høringsuttalelse - Fylkesvegplan 2014 - 2017
 
PS 42/13
Barnehager - Skage, Gammelstua, Risvika
 
PS 43/13
Høringsuttalelse - Øyelva kraftverk (SUS) - Søknad om å bygge Øyelva kraftverk