Video ikke lenger tilgjengelig.
 

Sakliste kommunestyremøte 21. oktober

 

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 80/13

Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt, Ann Gregersen og Arnt Wærnes.

 

PS 81/13

Finansiering av leskur på Bjøra v. fv17 og Øysletta v. fv401

 

PS 82/13

Høringsuttalelse - Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid i Nord-Trøndelag 2014-2017

 

PS 83/13

Sluttregnskap - kjøp av kommunale biler

 

PS 84/13

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla: Søknad om investeringsstøtte

 

PS 85/13

Klage på vedtak av reguleringsplan for Skage sentrum (områderegulering)

 

PS 86/13

Tilstandsrapport for grunnskoleopplæringen 2012-13

 

PS 87/13

Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial 2013

 

PS 88/13

Midtre Namdal Kirkelige fellesråd - fellesrådsforsøket - videreføring etter 2013