Video ikke lenger tilgjengelig.

Sakliste Kommunestyremøte 18. mars

 

Utvalgs-
saksnr
Innhold
 
PS 17/13
Retningslinjer for oppbevaring, bruk og forvaltning av ordførerkjede for Overhalla kommune
 
PS 18/13
Søknad om fritak fra alle politiske verv ut valgperioden - Grete Mo
 
PS 19/13
Etablering av interkommunal enhet for kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
 
PS 20/13
Utslippstillatelse for nytt renseanlegg på Gansmo
 
PS 21/13
Ny avløpspumpestasjon og vanntilførsel på Reinbakkan
 
PS 22/13
Ny avløpsledning på Øysletta
 
PS 23/13
Høringsuttalelse konsesjonssøknad - Ny 132 kV ledning Spillum-Namsos S og riving av 66 kV ledning Namsos S-Namsos.
 
PS 24/13
Høringsuttalelse vedrørende omorganisering av 110-sentralene.
 
PS 25/13
Avtale om salg av deler av eiendommene til tidligere Skage BOAS, gnr. 10, bnr. 17 og 70.
 
PS 26/13
Årsrapport finansforvaltning 2012
 
PS 27/13
Finansiering investeringsregnskapet
 
PS 28/13
Vegadressering i Overhalla kommune. Vedtak av vegnavn.
 
PS 29/13
Sluttrapport Melamartnan
 
PS 30/13
Uttalelse - Endring i kommunestruktur- Forventninger og krav
 
PS 31/13
Eventyret om Overhalla
 
PS 32/13
Lovlighetskontroll av PS 16/13